Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av Indre Fosen helsestasjon. Tjenesten gir gravide og partnere informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. 

Vi tilbyr: 

  • svangerskapskontroller
  • fødselsforberedende samtaler
  • tidlig hjemmebesøk etter fødsel
  • generell veiledning tidlig i svangerskapet

Hvem kan få tilbudet?

Hvis du blir gravid har du rett på tilbud fra jordmortjenesten i Indre Fosen kommune. Du velger selv om du vil oppsøke jordmor eller lege, dette gjelder også første kontroll i svangerskapet.

Hva koster tjenesten?

Svangerskapskontrollene er et frivillig og gratis tilbud. 

Hvor gis tilbudet?

Svangerskapskontroller foregår i Rissa og i Leksvik, og jordmor har individuelle fødselsforberedende samtaler med alle. 

Nyttige lenker for deg