Smittevern

Dersom du har plikt til å teste deg for tuberkulose, kan du gjøre dette ved helsestasjonene i Indre Fosen. Du kan bestille time ved å ringe helsestasjonene. 

Du har plikt til å teste deg for tuberkulose dersom:

  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har i løpet av de siste tre årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og du skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte, inkludert studenter og au pairer.
  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.