Legevakt

Inngangspartiet til Indre Fosen legevakt i Rissa - Klikk for stort bildeLegevakt og legesenter i Rissa.


Legevakta er lokalisert ved Rissa legekontor. Hvis du har helseproblemer som ikke kan vente til fastlegens ordinære åpningstid, kan du kontakte legevakta. 

Telefon: 116 117

Legevakta i Indre Fosen er et døgnåpent legetilbud for innbyggere eller andre som oppholder seg i kommunen ved akutt oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent. 

I de aller fleste tilfellene er det fastlegen du bør oppsøke først. Fastlegen er den som kjenner deg best og derfor den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling. 

Ring før du kommer

Vi ber deg om å ta kontakt på telefon 116 117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt ut i fra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du ringe 113. 

Hvor ligger legevakten?

Rissa legesenter
Årnsetveien 35
7100 Rissa