Støttekontakt

En støttekontakt hjelper deg som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. En støttekontakt følger som regel opp enkeltpersoner, hvor målet er å hjelpe personen som trenger støttekontakt, slik at han/hun kan bli mer trygg på seg selv, klare å takle ulike livssituasjoner bedre, og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan for eksempel bli med på kafè, kino, kultur- og idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter behov og ønsker.

Hvem kan søke?

Du kan søke om støttekontakt om du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Indre Fosen kommune kan søke om støttekontakt.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Pris

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.

Ønsker du å bli støttekontakt?

En støttekontakt bidrar til at personer med ulike utfordringer får en meningsfull fritid og et mer sosialt liv.

Hvem kan bli støttekontakt?

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Det er viktig at støttekontakt og bruker har god kjemi.

Støttekontakt må fremlegge gyldig politiattest før oppdraget iverksettes.

Indre Fosen kommune trenger personer som støttekontakter i alle aldre, fortrinnsvis fra 18 år og oppover, bosatt rundt om i hele kommunen.

Det er stor mulighet for å jobbe som støttekontakt ved siden av annet arbeid, og typisk tidsbruk er 2-3 timer pr. uke. Tidsbruken kan individuelt disponeres av støttekontakt og bruker. 

Hvis dette høres spennende ut, ta kontakt med forvaltningstjenesten.