Hjemmehjelp

Praktisk bistand (hjemmehjelp) er en kommunal betalingstjeneste du kan søke om hvis du er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme. 

Hva kan du få hjelp til?

Vi hjelper deg med det som står beskrevet i vedtaket fra oss, som blant annet kan være: 

  • rengjøring
  • klesvask
  • sengetøyskift
  • hjelp til innkjøp av dagligvarer 
  • søppeltømming

Praktisk bistand (hjemmehjelp) blir i hovedsak gitt på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Hvis dagen for bistand havner på en helligdag, kan det være at tjenesten faller bort. 

Hvem kan få praktisk bistand? 

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor eller oppholder deg i Indre Fosen kommune og du har behov for langvarig hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller andre årsaker.

Slik søker du

Det er du som trenger hjelp eller pårørende/personer med fullmakt som skal fylle ut søknaden.  

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad vil saksbehandler ved Forvaltningstjenesten for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det kan bli avtalt et hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen samt dine ressurser og bistandsbehov.

Hva koster det?

Det vil bli krevd egenbetaling for praktisk bistand(hjemmehjelp) som ikke gjelder personlig stell og egenomsorg. Det er omfanget av den hjelpen du får og husstandens samlede inntekter, som legges til grunn for hva du må betale.

Priser for praktisk bistand (hjemmehjelp)
Husstandens inntekt Pris
Inntil 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp) I henhold til forskrift
2-3 G 1 767
3-4 G 2 122
4-5 G 2 475
Mer enn 5 G 2 946


G = 111 477,- pr 01.05.2022

G = Grunnbeløpet i folketrygden

Klage

Du kan klage på vedtak til Forvaltningstjenesten. Klagefrist er 4 uker etter at vedtaket ble mottatt. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Trøndelag.

Har du allerede hjemmehjelp?

Ta kontakt med hjemmetjenesten tilhørende din sone.