Middag til hjemmeboende

Matombringing er en tjeneste til deg som har et helseproblem som gjør det vanskelig å få i seg nok næringsrik mat på egenhånd. 

Hva tilbyr vi? 

Middag blir laget ved kjøkken i Leksvik, Rissa og Stjørna. 

Hvem kan få tilbudet

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik fungerer matombringingen

Leksvik

  • Du som bor i omsorgsleilighet i Leksvik, har mulighet til å få levert middag alle ukedager.
  • Hvis du bor hjemme hos deg selv, i Leksvik sone, kan få levert varmmat mandag, onsdag og fredag.
  • Du kan kjøpe en ekstra porsjon middag disse dagene.

Vanvikan

  • Hvis du bor hjemme hos deg selv, i Vanvikan sone, kan du få levert middag mandag, onsdag og fredag. Du kan kjøpe en ekstra porsjon middag disse dagene.
  • Maten kommer med buss kl. 1300, og blir videre distribuert av Hjemmetjenesten i Vanvikan.
  • Maten blir levert kald, så du må varme den selv, eventuelt av hjemmehjelp.

Rissa, Stadsbygd, Stjørna

  • Varm middag bringes ut daglig.

Slik søker du

Du kan søke om å få levert mat. Hvis du ikke har fått innvilget tjenesten matombringing, kan du kjøpe middag alle dager på Rissa helsetun til kr 137, per porsjon.

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Hva koster det? 

Alle kan bestille og hente egen middag, også uten vedtak, men da koster det mer. For å ha et vedtak om middag må man ha en funksjonsnedsettelse som gjør at man ikke får i seg nok næringsrik mat på egenhånd. 

Hvis du har vedtak for middag koster middagen 112 kroner, hvis du ikke har vedtak koster en middag 141 kroner. 

Middag til hjemmeboende
Tjeneste Pris
Full døgnkost 208 kr
Matpakke (alle dagens måltider) 5 665 pr mnd
Husholdning/forbruksvarer 743 kr

Avbestilling

Hvis du ikke ønsker mat, må du avbestille senest dagen før til kjøkkenet du får levert middag fra. Hvis ikke må du betale for maten.