Trygghetsalarm

Ved hjelp av en trygghetsalarm kan du som bor hjemme få kontakt med en døgnbemannet vaktsentral. 

Hva er en trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien 
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet

Tiden fra Trygghetssentralen mottar alarmen, til helsepersonell kommer til deg, er cirka 15 til 45 minutter, avhengig hvor du bor i kommunen.

Hvem kan få trygghetsalarm? 

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få trygghetsalarm. Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm, vil vi ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Hva koster det? 

Trygghetsalarm er gratis fra 1.1.2024

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med svaret på søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunktet du mottok svaret på vedtaket. 

Klagen sender du til instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette.