Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få? 

Du kan søke om parkeringstillatelse dersom: 

 • Du har store forflytningsvansker. Dette må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege. 
 • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet. 
 • Du er bosatt i Indre Fosen kommune

Slik søker du

Søknad om parkeringstillatelse

Sammen med søknaden må du legge ved:

 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • ID-kort til passasjeren, hvis du søker for passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

Hvis du ikke får sendt vedleggene digitalt, kan du sende per post til Indre Fosen kommune, Forvaltningstjenesten,  Postboks 23, 7101 Rissa

Dokumentasjon til søknad 

 • Legeerklæring
 • Passbilde
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • ID-kort til passasjeren, hvis du søker for passasjer
   

Har du parkeringstillatelse for forflytningshemmede, men trenger fornyelse av kort? 

Hvis du trenger å fornye din parkeringstillatelse må du sende oss en ny søknad ved å fylle ut søknadsskjema søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Husk å legge ved legeerklæring og et passbilde. 

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen:

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift.
 • på offentlig parkeringsplass inntil dobbel lengde på parkeringstid, unntatt er det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere:

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • på parkering reservert for andre brukergrupper. Som for eksempel parkering for buss, taxi, motorsykkel eller lignende. 
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Disse har egne regler, dette står opplyst på parkeringsplassen. 

Lover og regelverk