Bo- og aktivitetstjenester for personer med funksjonsnedsettelse

Vi tilbyr miljøterapeutiske tjenester i hjemmet til mennesker med ulike funksjonshemminger (BOA), avlastningstilbud for barn, og aktivitetstilbud etter individuelle aktivitetsplaner. 

Tjenestene er individuelt tilrettelagte og gis i brukernes hjem.

Hvem er tjenestene for?

Tiltakene er i stor grad rettet mot voksne, men enheten yter også tjenester i form av avlastning for barn. Det er høyt fokus på habilitering.

Hva innebærer tjenestene?

Tjenestene varierer i omfang og innhold. Dette kan omfatte alt fra livslang oppfølging i bolig, til avlastning og aktivisering.

Vi er tilknyttet aktivitetssenter både i Leksvik og Rissa, og benytter i tillegg IF-jobb som tjenesteleverandør. 

Boliger

Enheten følger opp beboere i omsorgsboliger tilknyttet personalbase både i Rissa og i Leksvik. Vi gir også tjenester til personer som bor i egne hjem som ikke har personalbase