Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning for grunnskolen, hvor hovedmålet er at grunnskolens elever skal få oppleve høy kvalitet av kunst og kultur formidlet av profesjonelle utøvere.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. 

Hva er den kulturelle skolesekken?

Målet med den kulturelle skolesekken er at elevene skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturutrykk av alle slag. Skole får besøk av innslag som skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kultur, som for eksempel:

  • film
  • musikk
  • kulturarv
  • scenekunst
  • litteratur
  • visuell kunst

Er du utøver innen kunst og kultur?

Er du utøver innen kunst og kultur og ønsker å formidle kunsten din til skolelever? Klikk deg inn på den kulturelle skolesekken sine nettsider for å søke.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Den kulturelle skolesekken på din skole

Se hvilke kulturinnslag din skole får besøk av: Program, den kulturelle skolesekken.

Tiltak for den lokale DKS-potten - høst 2023

Den kulturelle skolesekken - høst 2023
Kulturfelt Aktivitet Målgruppe
Musikk
Scenekunst/Teater Den siste viking 8.-10. klassetrinn
Bildekunst/visuell kunst
Litteratur forfatterbesøk Audhild Brødreskift - Rissaraset 7.-10. klassetrinn
Film