Kulturskolen i Indre Fosen

Vil du begynne å danse, spille et instrument, synge, fotografere, lage kunst med hendene eller skape digital kunst? Indre Fosen kulturskole er kommunens tilbud til barn og unge i Indre Fosen. 

Om kulturskolen

Kulturskolen har cirka 400 elevplasser og 16 lærere, og tilbyr undervisning i blant annet musikk, dans, teater, foto, digital kunst og visuelle kunstfag. 

Hovedopptaket skjer en gang i året og søknadsfristen er 15. mai. Eleven beholder plassen sin til de melder seg ut skriftlig innen 1. desember. Kulturskolen har fortløpende opptak.

For at foresatte skal kunne følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appen SpeedAdmin. Her kan elev og foresatt se øvingstider og kontaktinformasjon.

Følg kulturskolen på Facebook  Se kulturskolens arrangement