Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Målet er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren.

Den kulturelle spaserstokken skal medvirke til at eldre får et tilpasset kulturtilbud gjennom profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet innen alle sjangre på arenaer der de befinner seg i dagliglivet

Tilbudet må gjerne skje i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Og det vil derfor være viktig å bruke lokal kulturarv, kunst- og kulturressurser i lokalsamfunnet, og legge til rette for at eldre selv kan utøve sammen med profesjonelle kunstnere/formidlere. 

Les mer om kommunens lokale arrangement på Facebook.

Tiltak for den kulturelle spaserstokken - vår 2024

Den kulturelle spaserstokken Vår 2024
Kulturfelt Aktivitet Målgruppe
Musikk Konserter Kamferdropsfestival Institusjonene + alle
Scenekunst/Teater De eldres kulturmønstring Alle
Bildekunst/visuell kunst
Litteratur/forfatter-besøk Kamferdropsfestival Institusjonene + alle
Kulturminne/kulturarv Busstur til Perler på en snor Pensjonistforeningene