Motorferdsel i utmark og vassdrag

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Les mer om reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag på Miljødirektoratets nettsider. 

Hvordan søker jeg?

Du kan søke ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om motorferdsel i utmark og vassdrag

Følgende informasjon må være med i søknaden

  • Navn, adresse og telefonnummer på søker
  • Hvilket kjøretøy du ønsker å benytte
  • Hvor du skal kjøre fra og til
  • Kart over kjørerute
  • Adresse eller gårds- og bruksnummer 
  • Formål med kjøringen
  • Eventuelle flere førere av kjøretøy
  • Tillatelse fra grunneier (PDF, 97 kB)
  • Kopi av vognkort
  • Dersom du søker om transport av funksjonshemmede, må legeerklæring legges ved søknaden.