Idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i Indre Fosen kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet. 

 • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Indre Fosen kommune. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Rådet består av

 • Torun Skjervø Bakken (leder)
 • Gerald Eriksson (nestleder)
 • Line Leira
 • Marthe Småvik
 • Geir Hindrum
 • Rainer Storheil
 • Arnar Utseth
 • Randi Brødreskift 
 • Silje Forsell
 • Merethe Kopreitan Dahl
 • Ole Johan Brovold (vara)
 • Marte Ermegård Årli (vara)

Årshjul

Årshjul Indre Fosen idrettsråd
Måned Huskeliste Frist Ansvar
Januar Vedtatt prioritert handlingsplan for spillemidler sendes til fylkeskommunen 15.01 Aktuelle lag
Februar
Mars Frist for å nominere kandidater til kultur-, frivillig- og ungdomspris 01.03 Kommunen
Mars Kulturuke 3. - 12. mars 12.03 Kommunen
Mars Hederskveld for kultur og frivillighet 12.03 Kommunen
Mars Lagene avholder årsmøter 30.03 Lagene
April Innmelding av nye idrettsanlegg til kommunen 01.04 Lagene
Mai Lagene sender inn årsmelding til kommunen 01.05 Lagene og Idrettsrådet
Mai Årsmøte Indre Fosen idrettsråd 01.05 Lagene og Idrettsrådet
Mai Nominasjoner til Årets ildsjel 01.05 Lagene og Idrettsrådet
Juni
Juli
August Årets ildsjel kåres 30.08
September Kursing i søknadsskjema for spillemidler, digitalt og fysisk September Kommunen og idrettsrådet
Oktober Søknadsfrist for spillemidler, aktivitetsmidler, drift- og vedlikeholdsmidler idrettsanlegg, strøm til lysløyper, idrettsstipend, hall- og baneleie 15.10
November Fordeling av aktivitetsmidler etter søknad Idrettsrådet
November IFIR gjør sin prioritering av spillemiddelsøknadene Idrettsrådet
Desember Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift 01.12
Desember Utbetaling av kommunale midler Desember Kommunen

Kontakt

Torun Skjervø Bakken
E-post: torun@fosenregionen.no
Tlf: 90 16 49 13

Møtedokumenter

2023

2022