Beredskap og samfunnssikkerhet i Indre Fosen kommune

Kommunene i Norge har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet. Her finner du nyttig informasjon om beredskapen i Indre Fosen kommune.

Kommunens kriseledelse

Hvis det skjer en stor ulykke eller en annen alvorlig hendelse vil kommunedirektøren beslutte at beredskapsledelsen etableres. Avhengig av hendelsens omfang samarbeider kommunen med andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører i krisehåndteringa, slik som politi, brann og ambulanse. 

Beredskapsledelsen består av

 • Kommunedirektør
 • Kommunalsjef fellestjenester 
 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Kommunalsjef Helse
 • Kommunalsjef Oppvekst
 • Kommunalsjef Samfunn
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Politikontakt
   

Eksempler som trolig aktiverer kriseledelsen er naturkatastrofer som flom eller jordras, pandemi, ulykker som omfattende brann, kollaps av bygg og anlegg eller langvarig bortfall og tilsiktede hendelser som omfattende vold, gisselsituasjon eller terror. 

Tilfluktsrom

Indre Fosen kommune er ikke et område med plikt til å ha tilfluktsrom. Ifølge forskriften skal slike rom bygges i byer og større tettsteder, og plasseres slik at de kan gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende. Videre skal bygging av offentlige tilfluktsrom prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ikke er tilfredsstillende. 

På bakgrunn av dette har ikke Indre Fosen kommune tilfluktsrom som allmennheten skal oppsøke. Det finnes derimot flere private tilfluktsrom. Som regel er slike rom tiltenkt brukerne av byggene. For eksempel er tilfluktsrommet på en skole forbeholdt elever og ansatte som bruker bygget til vanlig, slik at naboer og andre i bygda altså ikke skal dra dit. 

Har du ikke tilgang på et tilfluktsrom, er rådet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det er tryggeste å gå ned i egen eller naboens kjeller.

Egenberedskap

Dette er lista over ting DSB anbefaler at du har hjemme:

 • 9 liter vann per person
 • to pakker knekkebrød per person
 • en pakke havregryn per person
 • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person
 • noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • medisiner du er avhengig av
 • ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming
 • grill eller kokeapparat som går på gass
 • stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • fyrstikker eller lighter
 • varme klær, pledd og sovepose
 • førstehjelpspakke
 • batteridrevet DAB-radio 
 • batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • tørke-/toalettpapir
 • litt kontanter
 • ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
 • rødsprit til oppvarming og matlaging
 • jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

Viktige telefonnummer

Vakttelefon
Tjeneste Telefonnummer
Legevakt 116117
Ambulanse/Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112