Skal du gifte deg?

Indre Fosen kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, kultursjef og økonomisjef som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest

Hvis du vil gifte deg, så trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg.

Bestill prøvingsattest

Send prøvingsattesten til oss 

Når dere mottar prøvingsattesten må denne ettersendes inn til oss. 

Send inn prøvingsattest

Bestill vigsel

Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet, og før prøvingsattesten er i orden. Det kan inntreffe særskilte omstendigheter, og Skatteetaten har i perioder lang saksbehandlingstid.

Bestill borgerlig vigsel

Når kan vi gifte oss? 

I utgangspunktet utføres vigsler på hverdager klokken 09.00-15.00. Kommunen tilbyr vigsler ved disse stedene: 

  • seremonirommet i sokkelen på Rissa helsetun 
  • kommunestyresalen på rådhuset i Rissa 
  • tidligere kommunestyresal på kommunehuset i Leksvik 
  • klubbrommet i Smia i Leksvik

Dere kan også gifte dere andre steder enn de som er listet over. Dere må da bestille og organisere vigselsstedet selv. 

Hvordan foregår en borgerlig vigsel?

Dette skjer før vigselen

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Oppmøtetid for alle er omtrent 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Vi tar i mot dere, og viser hvor paret, vitner og eventuelle gjester skal sitte.

Slik foregår seremonien

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Dere kan også ha egen tekst, men dette må i så fall kommunen få beskjed om på forhånd, og den som vigsler må godkjenne teksten. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. 

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen. 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Ønsker dere dette, gi oss beskjed om dette på forhånd. 

Vigselsattest 

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Altinn. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor mye koster det? 

Det koster ingenting å gifte seg. Kjærlighet er helt gratis.