Saksgang i byggesaker

Fra søknad til ferdig prosjekt er en omfattende oppgave, og noen tiltak krever at du leier inn firma som gjennomfører prosessen med deg. Vi anbefaler at du setter deg inn i prosessen, om du selv står som ansvarlig søker eller har ansatt firma som søker på vegne av deg og ditt prosjekt. 

Det er viktig at du setter deg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder blant annet opplysninger om planbestemmelser for området du vil bygge i, og kan være avgjørende i forhold til om bygget du ønsker kan føres opp eller ikke. 

Alle byggeregler kan du lese på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi mottar all informasjon vi trenger for å behandle din søknad. 

Saksgang i byggesaker

Alle skjema for byggesak

Bestill forhåndskonferanse