Tiltak som er untatt søknadsplikt

Plan- og bygningsloven bestemmer at de aller fleste tiltak på en eiendom eller bygning er søknadspliktige, men det finnes noen unntak. Hvis du finner det du tenker å bygge i listen på denne siden trenger du ikke søke, hvis du er i tvil om ditt prosjekt er søknadspliktig eller ikke kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Plan- og bygningsloven §20-5 angir en rekke konkrete tiltak som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad. Grunnlaget for unntak er er for å minske mengden søknader for tiltak som ikke berører naboer eller offentlige interesser i stor grad. 

Du kan lese mer om dette i Plan- og bygningsloven ved å følge lenken under.

Les Plan- og bygningsloven her

 

Mindre tiltak utendørs som kan bygges uten å søke (forutsatt at vilkårene er oppfylt):

Naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for vannrelatert aktivitet.
Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Du kan søke på egenhånd dersom: 

  • Bebygd areal (BYA og bruksareal (BRA) er under 70m2

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom:

  • Bygningen er over 70m2

Hvis bygget du tenker å sette opp ikke befinner seg i lista over ta kontakt med byggesaksavdelingen.

Melding om oppføring uten søknadsplikt