Kart og informasjon om din eiendom

Kommunen har to ulike kartløsninger, alt etter hvilken informasjon du ønsker å se. 

Kart - detaljerte data

Denne løsningen inneholder bl.a. grunnkart, arealplandata, temadata fra det offentlige kartgrunnlaget, flyfoto m.m.

Vi har nylig tatt i bruk kartløsningen. Hvis du har spørsmål til hvordan du bruker den, kan du trykke på info-knappen oppe til høyre når du åpner lenken. Der får du veiledning og hjelp. Se bilde nedenfor.

et utsnitt av hvordan kartløsningen ser ut. En menylinje med rød ring rundt informasjons-knappen. - Klikk for stort bilde

 

Arealplaner og plandokumenter

I denne lenken kan du søke opp arealplaner for en eiendom eller en adresse. Da vil du finne både kommuneplan og reguleringsplaner med tilhørende dokument. Du vil også få opp planer under arbeid. Du kan velge mellom å søke på adresse, eiendom, plannavn, plan-ID eller søke direkte i kartet.