Eierskap i andre selskap og organer

Denne nettsiden gir en oversikt over hvilke selskaper Indre Fosen kommune eier eller er medeier i, og hvilke samarbeid kommunen deltar i sammen med andre kommuner.

Indre Fosen kommune har eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og samvirkeforetak. Under finner du en oversikt over disse, og tilhørende lenker til eierskapsdokumenter fra 2022 og til i år. 

Interkommunale selskaper (IKS)

Aksjeselskaper 

Samvirkeforetak 

Andre selskapsformer