Priser og gebyrer 2024

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen. 

Barnehage

Skole

Helse og omsorg

Helsestasjon

Teknisk og eiendom