Faktura

Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres hver for seg hver tredje måned, med forfall den 20. 
    • 20. mars, 20. juni, 20. september, 20. desember
  • Barnehage faktureres hver måned unntatt juli, med forfall den 20. hver måned.
  • SFO fakturers hver måned unntatt juli og august. 
  • Kulturskolen faktureres to ganger i året. 

eFaktura 

I nettbanken din har du mulighet til å automatisk godta eFaktura fra alle bedrifter som tilbyr tjenesten og som man har et kundeforhold til. 
Finn eFaktura-tjenesten i din nettbank for å velge eFaktura som digitalt førstevalg for faktura (Ja takk til alle).

Avtalegiro 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. 

Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken. Indre Fosen kommune kan ikke opprette avtalegiroavtale for deg. 

Trenger du betalingsutsettelse? 

Hvis du ønsker å søke om betalingsutsettelse, ta kontakt med økonomiavdelingen til kommunen. 

Kontakt økonomi

Betalingssatser på kommunale tjenester 

Her finner du er oversikt over betalingsatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr.

Fosen Inkasso

Fosen Inkasso er et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte forfalte pengekrav for de fire kommunene på Fosen. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord er med i samarbeidet, og vertskommune er Indre Fosen. 

I tillegg til kravene fra kommunene direkte, inndriver vi krav fra Fosen Renovasjon IKS, Fosen Regionråd, Indre Fosen kirkelige fellesråd og kulturforetaket Roret på Ørlandet.