Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ukraina temaside - informasjon til flyktninger og frivillige

For å oversette denne siden til andre språk, velg "translate" øverst til høyre (fungerer kun fra PC). Siden oversettes da automatisk fra Google translate, så vi kan ikke garantere at alt er korrekt. 

Statusoppdatering Indre Fosen

16. februar 2023: Kommunestyret har besluttet å  bosette 80 flyktninger i 2023, ingen enslige mindreårige. 

I 2022 bosatte Indre Fosen kommune 133 flyktninger, hvor 124 av disse kommer fra Ukraina.  Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som har det nasjonale ansvaret for bosetting.  Kommunen meldte fra til IMDI om at kommunen kunne bosette inntil 125 flyktninger i 2022.  

Se status for bosetting i Norge (Imdi.no)

Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Søk om beskyttelse

Du bør så tidlig som mulig søke om kollektiv beskyttelse. Det gir deg en rekke rettigheter i det norske samfunn. Du søker om beskyttelse ved å registrere deg hos politiet. Nærmeste sted å gjøre det, er i Trondheim. Det er viktig at du avtaler tid med politiet før du møter opp. 

Hva betyr kollektiv beskyttelse?

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Kollektiv beskyttelse betyr at myndighetene ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.

D-nummer:
Når du søker om beskyttelse får du et d-nummer når du registrerer deg.
Mer om D-nummer (UDI)

Enslig mindreårig asylsøker

Se Udi.no for informasjon på norsk, engelsk og ukrainsk om å søke beskyttelse (asyl) og dine rettigheter som enslig mindreårig asylsøker fra Ukraina: 

Generell kontakt

Se kontaktinfo til flyktningtjenesten under kommunens ansattoversikt. 

Kommunene skal bosette på vanlig måte. Det betyr at flyktninger fra Ukraina skal inn i ordinære boenheter og delta i introduksjonsordning (norskopplæring, samfunnskunnskap, arbeidsfokus). Midler til livsopphold følger av denne deltakelsen. Flyktninger som er bosatt i kommunen er nye innbyggere i vår kommune, med samme tilgang på kommunale tjenester som alle andre.

Helsehjelp 

Etter at du har kommet til Norge har du rett til helsehjelp hvis du trenger det. Dersom du er gravid, syk, og/eller trenger medisiner, skal du få helsehjelp så tidlig som mulig. Dersom du har opplevd krig, konflikt, tortur, vold eller overgrep, og har plager på grunn av det, har du også rett til helsehjelp. 

Les mer om dine rettigheter til helsehjelp: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/

Helsedirektoratet har laget filmer på ukrainsk om helsetjenester i Norge:

Hjelp fra frivilligheten

Befolkningen i Indre Fosen vil gjerne hjelpe flyktningene som kommer hit fra Ukraina. Mange har registrert seg hos frivilligsentralene og kan hjelpe deg med å skaffe klær og utstyr, møbler og andre ting du trenger for å etablere deg her. Frivillige kan også bistå med flytting, besøk, sosiale aktiviteter for barn, samt gi deg veiledning til det norske samfunn og lokalmiljøet. Ta kontakt med frivilligsentralene: 
Rissa Frivilligsentral: 91555306, post@rissa.frivilligsentral.no
Leksvik frivilligsentral: 91379984, Bard.Hindrum@indrefosen.kommune.no

Personer som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyr

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine:

Dyrebeskyttelsen tilbyr økonomisk støtte til personer med kjæledyr, og informasjon om dette er oversatt til ukrainsk og engelsk. Se dyrebeskyttelsens infoplakat

Informasjon om det norske samfunnet

Informasjonsmateriell til ukrainske flyktninger

Politiet har informasjonsvideoer på norsk, engelsk og ukrainsk om hva politiet kan hjelpe deg med, når de ønsker at du tar kontakt med politiet, og de forteller deg om rettighetene dine i arbeidslivet.

Informasjon til frivillige

Hvis du kan hjelpe til på en eller annen måte, setter vi stor pris på det. I første omgang registrerer vi din kontaktinfo og hva du kan tenke deg å bidra med. Frivilligsentralene tar kontakt med deg og planlegger det praktiske når det blir behov for din hjelp. Tusen takk for engasjementet!

Jeg ønsker å tilby klær, utstyr og/eller tjenester

 

Leie av boliger

Det jobbes kontinuerlig med å skaffe boliger. Sentrumsnære områder i Vanvikan, Leksvik og Rissa ble prioritert først på grunn av avstand til skole, barnehage, butikk mm. Nå ser vi på og er i gang med å bosette også i andre deler av kommunen. 

Private utleiere i disse områdene blir fortløpende kontaktet angående utleie. Bygg og eiendom i kommunen har ansvaret for dette arbeidet sammen med NAV, og frivilligheten bidrar blant annet med oppgaver når det gjelder møblering og klargjøring av boliger.

Jeg ønsker å tilby utleie av bolig til flyktninger

 

Takk til alle som bidrar!

Mange legger ned en stor innsats i arbeidet med å bosette, og forberede ny bosetting av flyktninger. Vi vil rette en stor takk til alle som bidrar. Vi forventer at behovet for frivillig innsats fra kommunens innbyggere vil øke når vi etter hvert bosetter flere, og håper på fortsatt velvillig innsats. 

Du kan se presentasjonen fra infomøtene for frivillige 5. til 7. april 2022  her.