Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Her finner du nyttig informasjon til deg som er flyktning fra Ukraina.

Når du trykker på lenken under blir du ført til UDI. Her kan du oversette teksten til engelsk, ukrainsk eller russisk som er oppført under overskriften på siden. 

Informasjon til flyktninger fra Ukraina - UDI

Kommunestyret har besluttet å bosette 80 flyktninger i 2023.

Se status for bosetting i Norge (Imdi.no)

Informasjon til flyktninger fra Ukraina


Søk om beskyttelse

Du bør så tidlig som mulig søke om kollektiv beskyttelse. Det gir deg en rekke rettigheter i det norske samfunnet. Du søker om beskyttelse ved å registrere deg hos politiet. Nærmeste sted å gjøre det, er i Trondheim. Det er viktig at du avtaler tid med politiet før du møter opp. 

Hva betyr kollektiv beskyttelse?

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Kollektiv beskyttelse betyr at myndighetene ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.

Informasjon fra UDI om kollektiv beskyttelse (udi.no) 

D-nummer:
Når du søker om beskyttelse får du et d-nummer når du registrerer deg.
Mer om D-nummer (UDI)

Generell kontakt

Kommunene skal bosette på vanlig måte. Det betyr at flyktninger fra Ukraina skal inn i ordinære boenheter og delta i introduksjonsordning (norskopplæring, samfunnskunnskap, arbeidsfokus). Midler til livsopphold følger av denne deltakelsen. Flyktninger som er bosatt i kommunen er nye innbyggere i vår kommune, med samme tilgang på kommunale tjenester som alle andre.

Helsehjelp 

Etter at du har kommet til Norge har du rett til helsehjelp hvis du trenger det. Dersom du er gravid, syk, og/eller trenger medisiner, skal du få helsehjelp så tidlig som mulig. Dersom du har opplevd krig, konflikt, tortur, vold eller overgrep, og har plager på grunn av det, har du også rett til helsehjelp. 

Informasjon om dine rettigheter til helsehjelp

Helsedirektoratet har laget filmer på ukrainsk om helsetjenester i Norge:

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet har informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

Kjæledyr fra Ukraina - Mattilsynet