12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

Skolene i Indre Fosen kommune kan fra skolestart 2023 tilby 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn.

For elever på 1. og 2.trinn:

Opphold fra 0-12 timer per uke blir gratis, mens opphold fra 12 timer og oppover per uke vil koste kr 1072 kr per måned (eventuelle kostpenger kommer i tillegg).

Alle detaljer er ikke på plass, men for å komme i gang ønsker vi derfor at alle søker om plass på nytt og melder inn oppholdstid på nytt så raskt som mulig. Påmelding skjer via:

Søknadsskjema SFO

En mer tilgjengelig SFO

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO.

Første skritt på veien for å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle, er å gi alle barn på 1. og 2. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle.