Endrede satser for bostøtte fra april 2024

Fra april blir bostøtten beregnet med vanlige satser igjen. Det gjør at inntektsgrensene blir lavere og egenandelen høyere. Mange vil derfor oppleve å få mindre bostøtte eller miste bostøtten helt for april. Det blir heller ikke utbetalt strømstøtte for april.

På grunn av de endrede satsene, fikk enda flere bostøtte og strømstøtte gjennom vinteren i 2023/2024. Fra april 2024 vil det igjen gå tilbake til ordinære satser og strømstøtten blir tatt bort. Siste utbetaling for strømstøtte vil bli etterbetalt for mars måned i april.

Lurer du på om du vil få bostøtte for april?

På denne siden kan du finne de øvre inntektsgrensene - både de som gjelder til og med mars og de som gjelder fra april 2024.

Du kan få en beregning av hvor mye bostøtte du kan få for april i 
bostøttekalkulatoren

Søknadsfristen for å søke bostøtte for april er 25. april. Vedtaket blir gjort i mai 2024.

Les mer om bostøtte og søk her!