Endring i brukergodkjenning for TT-kort fra 1. januar 2024

Fra og med 1. januar 2024 blir all brukergodkjenning i TT-ordningen flyttet fra kommunene og til Trøndelag fylkeskommune.

Praktiske forhold i forbindelse med overgangen fra kommunal behandling til fylkeskommunal behandling av søknader:

  • Fra 01.01.2024 søkes det via Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider. Ny hjemmeside, kommunikasjon ut til brukere, leger og kommuner er under utarbeidelse. 
     

Søknadsskjema TT-kort