Fagsamling for ledere i barnehage

Høsten 2023 og våren 2024 har alle lederteamene i kommunens 14 barnehager vært på fagsamling i lederutvikling.

Lederutviklingen er finanisert av OU midler (Opplærings- og utviklingstiltaksmidler) fra KS.

Samling med lederteam i barnehagene. 43 deltakere sitter i en forelesningssal.  - Klikk for stort bilde43 personer deltok på ledersamling våren 2024.

Innhold og program

  • Foredragsholder var Hanne Kvaløsæter. Hun er spesialist i ledelse og arbeidsmiljø hos PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hanne er en veldig engasjert foredragsholder, og bidro med kunnskap, veiledning og inspirasjon til barnehagenes lederteam. Hanne har bred erfaring fra arbeid i barnehage i ulike roller.
  • Den viktige mellomlederrollen og viktigheten av å styrke lederteamene i barnehagene. 
  • Arbeidsmiljø - hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø, hvordan arbeide for å vedlikeholde og utvikle arbeidsmiljøet i barnehagene?
     
Punkter som sier noe om hvorfor det er viktig å styrke lederteamet i barnehagen - Klikk for stort bilde