Gratis vaksine mot kikhoste for gravide

Fra mai 2024 får gravide tilbud om vaksine for å beskytte barnet sitt mot kikhoste fra fødsel. Vaksinen anbefales i uke 24 av svangerskapet, og fås hos helsestasjon, jordmor eller fastlege. Dersom vaksinen ikke er blitt gitt i uke 24 kan den settes helt frem til fødsel. 

Vaksinen vil beskytte barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder. 

Hvorfor bør gravide ta kikhostevaksine? 

Det var nærmest ingen tilfeller av kikhoste under pandemien, men det har vært en økende forekomst de siste året. I mars 2024 ble det registrert det høyeste antall tilfeller på en måned siden 2012. FHI har registrert flere utbrudd og følger nøye med på utviklingen.

Kikhoste er en luftveisinfeksjon som gir mest alvorlige forløp for spebarn. Det kan være svært plagsomt for voksne, og kalles «hundredagershosten», men kikhoste er farligst for uvaksinerte barn under 1 år. 

Kontaktinfo legetjeneste, jordmor og helsestasjon