Hent viltbånd på rådhuset i Rissa

Hvis du er uheldig og kjører på et dyr kan det være lurt å ha et viltbånd liggende i bilen. Du kan hente viltbånd på rådhuset i Rissa. 

Viltbåndet henges på stedet der du kjørte på viltet, slik at det er enklere for dem som skal spore opp skadet vilt å finne det. På båndet kan du også skrive navn og mobilnummer, slik at viltforvaltningen kan ringe deg og få ytterligere hjelp til lokalisering. Båndet kan festes på en grein, i en lyktestolpe eller noe lignende. 

Hva skal du gjøre hvis du har kjørt på et vilt?

  • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  • Få oversikt over skadde personer, eventuelt gi førstehjelp og ringe 113.
  • Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant med viltulykkebånd.
  • Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.

Retningslinjer for fallvilt