Høring på forslagene om forskrifter i skolen

Indre Fosen kommune skal vedta flere forskrifter i skolen. Her kan du lese mer om de ulike forslagene og gi innspill. Frist for å sende inn innspill er 23. juni 2024.

Forskrifter på høring

Forskrift om skolekretsgrenser

Forskrift om hovedmål for skolene

Forskrift om permisjon fra skolen

Forskrift om skolefritidsordningen

Gi innspill

Alle er velkomne til å gi innspill på forskriftene.

Høringsinnspill kan sendes inn via kommunens kontaktskjema eller postmottak@indrefosen.kommune.no.

Høringsfrist for forskriftene er 23. juni 2024.