Hvorfor blir elgkalver syke og dør?

Det siste tiåret har mange varslet om at antallet elgkalver synker og at de gjenværende elgkalvene har stadig dårligere kondisjon. Sommeren 2023 ble det rapportert om funn av syke og døde elgkalver fra flere steder i landet, blant annet Fosen i Trøndelag. Vi vet imidlertid ikke helt hva som er grunnen til at en del kalver dør.  

Om prosjektet

Prosjektet «Elgkalven Trampe» har som mål å få gjort grundige undersøkelser av elgkalver som blir funnet alvorlig syke og avlivet eller blir funnet nylig døde. Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Froland kommune og Norges jeger- og fiskerforbund. Det er etablert et nettverk av feltkontakter i disse fylkene. Når de blir kontaktet om observerte elgkalver, har de muligheten til å dra ut og undersøke dyret og ta prøver. Det kan også være aktuelt med innsending av hele kalver til veterinærinstituttet.

Hva gjør jeg om jeg finner en syk eller død elgkalv?

Om du kommer over en syk elgkalv skal du ta kontakt med den lokale viltforvaltningen gjennom Politiet (tlf. 02800). Den lokale viltforvaltningen kan da vurdere om Trampe-kontaktene skal involveres. Om du finner en nylig død elgkalv kan du selv ringe en av Trampe-kontaktene i nærområdet (se listen på prosjektnettsidene). Aktuelle kontakter på Fosen er Kari Åker, Simon Larsen og Johan Kvernland. Disse tre skal dekke hele Fosen.

Mer informasjon