Informasjon om eiendomsskatt

I disse dager skriver kommunen ut eiendomsskatt for 2024, og vi sender fortløpende ut skattesedler. 

Dette bør du vite om eiendomsskatt og skattesedler

  • Skatteseddelen er ikke en faktura, men en oversikt over hvor mye eiendomsskatten blir på den enkelte eiendom for hvert enkelt år. 
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Disse vil bli fakturert ut fire ganger i løpet av året, den første med forfall i mars.

Klage på eiendomsskatt

På skatteseddelen din står det oppgitt om boligverdien er satt av skatteetaten eller av kommunen. Hvis du har boligverdi fra skatteetaten skal du ikke klage til kommunen på eiendomsskatten din. 

Boligverdi fra skatteetaten

Dersom du mener boligverdien/formuesgrunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen på Skatteetaten sine sider. 

Endre skattemeldingen, skatteetaten

Boligverdi fra kommunen

Dersom du har boligverdi fra kommunen/kommunal takst kan du benytte kommunens skjema for å klage. Klagefrist er 12. april. 

Send klage på eiendomsskatt