Informasjon om legestaben ved Indre Fosen legetjeneste

På grunn av endringer ved legetjenesten i kommunen informerer vi om hvilke leger som jobber ved legekontorene i Rissa og Leksvik.  

Alle leger ved Rissa legekontor

 • Arnfinn Seim 
 • Jörg Sallaba 
 • Ghita Holten-Lund 
 • Sarosh Bekir 
 • Mark Hof 
 • Ali Naseribafrouei 
 • Tajinder Parpugga

Vikarleger Rissa

 • Florina Subonj 

Alle leger ved Leksvik legekontor

 • Ananthan Varatharasan 

Vikarleger Leksvik

 • Charlotte Holmqvist (ut 2024) 
 • Loai Kali (ut mai 2024) 

 

Begge legekontorene har også en LIS lege (lege i spesialisering) som skiftes hver 01.03 og 01.09.