Julehilsen fra ordfører og kommunedirektør

Da er året 2023 snart kommet til en ende. Flere har allerede tatt seg en velfortjent juleferie, mens andre jobber i julen for å få hjulene i kommunen vår til å gå rundt. Vi vil benytte anledningen til å takke alle sammen for et begivenhetsrikt år. Takk til alle våre flotte innbyggere som engasjerer seg og bidrar med stort og smått for at kommunen vår skal være et attraktivt bosted og besøkssted.  

Budsjettprosessen er nå avsluttet, og budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er vedtatt, og dermed kan både politikere og administrasjon legge en hektisk tid bak seg. Kommunens medarbeidere yter alt de kan for at innbyggerne og de som gjester kommunen vår skal motta gode tjenester.  

Innbyggerforeningene i kommunen er en stor ressurs, og samspillet mellom kommunen og frivilligheten er et nøkkelord for å bidra til den videre samfunnsutviklingen.  

Å anerkjenne hardt arbeid  

Vi har både opplevd og fått til mye nytt det siste året.  

I strålende sol en nydelig junidag arrangerte ungdomsrådet Pride i Rissa sentrum for første gang i kommunen vår. Flere hundre mennesker møtte opp og det ble servert underholdning i form av taler, debatt, musikk, dans og andre kulturinnslag.  

Etter mer enn to år med konstant arbeid på fylkesvegen mellom Hasselvika og Sund-Bradden kunne veistrekningen offisielt åpnes i november. 96.000 lastebillass med masse er flyttet, og en ny trafikksikker strekning med 6,5 km ny veg og 2-3 km ny gangvei er nå på plass.  

Det er jo enkelt å trekke frem de store hendelsene som man markerer og husker. Men den største aktiviteten vi ønsker å anerkjenne er den omsorgen som utøves av våre ansatte i helse og omsorgstjenestene i oppvekstsektoren og i samfunnssektoren. De møter innbyggerne hver dag, barn og unge voksne og eldre. Den innsatsen våre ansatte legger ned hver dag for å tilby gode tjenester ønsker vi å takke våre ansatte for. 

Vi vender blikket utover 

Vi lever i en urolig verden, og i tider som dette vil det være naturlig å vende blikket litt utover.  

Brutale kriger herjer i Europa, og gamle konflikter i Midtøsten har blusset opp, som har ført til menneskelige tragedier. I slike tider er det lett å føle seg maktesløs. 

I vår kommune har vi ønsket å vise medmenneskelighet, omsorg og rustet ved å ta imot flyktninger fra de som trenger beskyttelse. Vi har tatt imot et meget høyt antall flyktninger fra Ukraina hvis man ser størrelsen på vår kommune og sammenligner med andre kommuner. Vi ønsker fortsatt å ta imot flere, men nå er det i ferd med å være krevende å ha tilgang til nok boliger. Dette er en utfordring vi som samfunn må løse om vi fortsatt skal ha ambisjoner om å være rause og bosette flere. 

Nytt kommunestyre og en hektisk høst

I år har det vært kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi har takket av et kommunestyre og vil benytte muligheten til å anerkjenne det samfunnsansvaret de har lagt bak seg og takke for innsatsen. Det nye kommunestyret er godt i gang og vi ser frem til å videreutvikle den flotte kommunen vår.    

Mye har skjedd gjennom en hektisk høst. Nytt kommunestyre ble konstituert og nye utvalg har funnet sin plass og nå skal jobben gjøres. Samspillet mellom politikk og administrasjon er avgjørende for å lykkes med å løse utfordringene. Der kjenner vi på at det har vært en god start og sammen får anledning til å møte utfordringer og skape løsninger. Vi ser frem til det videre arbeidet. 

Som ordføreren avslutningsvis meddelte under årets siste kommunestyremøte:  
- Den største frykten jeg hadde med å gå inn i politikken var at jeg var redd for at det kunne bli kjedelig for meg. Men der kan skrive under på at jeg tok feil, det har absolutt ikke vært kjedelig. Det har vært interessant og lærerikt, og jeg vil si takk til alle sammen for all hjelpa jeg har fått. Jeg gleder meg til fortsettelsen. 

 

Så er plutselig jula her igjen, og vi håper at alle får noen gode juledager. Jula forsterker både livets gleder og sorger, og for mange kan den være en tid for ettertanke. Husk at noe av det fineste vi kan gi til andre er tid.  

Med ønske om ei riktig god jul og et godt nytt år! 

-Kommunedirektør Kjetil Mjøsund og ordfører Oskar Småvik.