Kommunen sender ut purringer som har vært forsinket

Etter en omfattende oppgradering av systemene for økonomi og lønn i 2023 er kommunen nå i ferd med å komme ajour med fakturering og purringer på fakturaer. Den som har behov for å dele opp eller tilpasse betalingene kan ta kontakt med Fosen Inkasso. 

Hvis du har mottatt en purring eller et inkassokrav kan du logge deg inn i en egen portal for å få oversikt over kravet: 

Digital selvbetjeningsløsning, skyldnerportal

I etterkant av oppgraderingen av våre systemer har det vært en lengre forsinkelse i purrerutinene. Nå vil det derimot straks sendes purringer på fakturaene som mottakerne ikke har betalt til rett tid. Dette kan medføre noen større purringer for dem som har unnlatt å betale flere månedsfakturaer.

Del opp betalingene

Dersom man trenger å få delt opp betalingen, eller ønsker andre tilpasninger ta kontakt med Fosen Inkasso. Fosen Inkasso kan kontaktes via: