Landbruksnytt februar 2024

I denne utgaven av Landbruksnytt for Indre Fosen og Osen kan du blant annet lese mer om ny søknadsomgang for produksjonstilskudd for de som har husdyr. Telledato er 1. mars, og du kan søke mellom 1. og 15. mars.

Landbruksnytt, februar 2024

Viktige datoer vår 2024

 • Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2024 -  15. mars
 • Søknadsfrist drenering, 1. runde - 20. mars
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder - 15 april
 • Søknadsfrist SMIL, 1. runde - 1. mai

Andre aktuelle saker 

 • Produksjonstilskudd
 • Drenering
 • RMP
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Arealendringer på eiendommen
 • SMIL
 • Tilskudd til Nofence
 • Nødslaktordningen
 • «Ettergodkjenning» av vei etter landbruksveiforskriften er ugyldig
 • Komposteringskurs
 • Landbruksplan Indre Fosen
 • Jordleie og driveplikt
 • Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo