Tre nye miljøfyrtårn-bedrifter i Indre Fosen

Ordfører Oskar Småvik hadde gleden av å overrekke Miljøfyrtårn-diplom til tre bedrifter under årets siste kommunestyremøte 14. desember. Leira bil as avd. Rissa, Midt-Norge maskinsenter as avd. Rissa og akershus traktor as avd. Fosen

ordfører Oskar Småvik overrekker miljøfyrtårnsertifikat - Klikk for stort bildeAkershus traktor var en av de tre bedriftene som mottok Miljøfyrtårnsertifisering.

– Som kommune er vi avhengig av at enkeltbedrifter er med på å ta et ansvar for klima og miljø i kommunen vår. En miljøfyrtårnsertifisering er et synlig bevis for at dere jobber aktivt med det, og vi er både glad og stolt over arbeider dere gjør.  Så ære være arbeidet dere legger ned, denne prisen kommer ikke av seg selv, sa ordføreren i det han gratulerte og delte ut prisen til de tre bedriftene under årets siste kommunestyremøte. 

Om sertifiseringen

En miljøfyrtårnsertifisering innebærer at virksomhetene har en miljøstandard og rutiner som er i samsvar med kravene. Miljøfyrtårn har i dag over 80 bransjekriterier, som betyr at Miljøfyrtårnarbeidet er tilpasset rammene for den enkelte virksomheten. Kriteriene innebærer blant annet: 

  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • energi
  • transport
  • avfall
  • utslepp
  • estetikk

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og støttes av Miljøverndepartementet.