Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer til offentlig ettersyn

Det skal velges meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.25 - 31.12.28, samt skjønnsmedlemmer for samme periode. Frist for å sende inn merknader til forslaget er 21.06.24.

Forslag til meddommere og skjønnsmedlemmer


Eventuelle merknader kan sendes inn via kommunens kontaktskjema innen 21.06.24.