Vi vil høre fra deg som er pårørende

Vi ønsker tilbakemelding fra deg som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i Indre Fosen. 

informasjonsbilde til pårørendeundersøkelsen ivaretatt - Klikk for stort bilde

Hvordan opplever du å bli involvert og ivaretatt som pårørende i kommunen? Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan besvare undersøkelsen. Du må være over 18 år.

Spørreundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden desember–mars.

Din stemme er viktig

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene.

Vi bruker anonyme resultater fra undersøkelsen til vårt kvalitetsarbeid om pårørende i vår kommune. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Delta i undersøkelsen