Demensomsorg

Hukommelsesteamet har ansvaret for demensomsorg i Indre Fosen kommune og består av to sykepleiere og en ergoterapeut. Tjenesten er et tilbud til personer med demens og deres pårørende. 

Personer med kognitiv svikt eller demens er ikke en ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der de er, og tilby skreddersydde tjenester basert på den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke innbyggerportalen HelsaMi.

Søknadsportal, HelsaMi

Hvis du ikke kan søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, kan du bruke papirskjema. Skriv ut søknaden og send den til:

Indre Fosen kommune, postboks 23, 7101 Rissa. 

Papirskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 232 kB)

Mistanke om demens?

Tegn på demens kan være at en person:

 • ikke husker beskjeder eller avtaler 
 • gjentar spørsmål og historier
 • har vansker med å lære nye ting
 • er likegyldig med personlig hygiene og påkledning
 • ikke lager seg mat, og ikke spiser
 • roter seg bort på kjente steder
 • har språkproblemer
 • er mistenksom og irritabel

Alle som opplever tegn på demens eller som er pårørende til noen som sliter med symptomer kan kontakte oss. 

Hvorfor er det viktig å være tidlig ute med utredning

Tidlig utredning kan hjelpe til med å skille mellom normal aldring eller somatisk/psykisk sykdom. Ved tidlig utredning og diagnose får vi også satt i gang riktig medisinering som kan føre til bedre livskvalitet og den rammede kan få mulighet til å ta viktige avgjørelser rundt livet sitt mens de ennå har samtykkekompetanse. 

Hva tilbyr vi 

Hukommelsesteamet kan tilby: 

 • utredning i samarbeid med fastlegen ved mistanke om demensutvikling
 • kartlegging av hjelpebehov
 • oppfølging og koordinering
 • informasjon og veiledning for personer med demens og deres pårørende
 • pårørendeskole

Aktivitetstilbud for personer med demens