Bålbrenning

Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Innhold

Hva er generelt bålforbud? 
Brenning av avfall
Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte
Lokal forskrift om åpen brenning
Tips til trygg bålbrenning

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser . Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Brenning av avfall

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i henhold til forurensningsloven. Avfall skal leveres på en gjenvinningsstasjon.

På Fosen Renovasjon sine nettsider finner du oversikt over gjenvinningsstasjoner i kommunen.

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Brenning av urent trevirke er forbudt. Det er tillatt med bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor regulerte byggeområder. All bråtebrenning skal skje med aktsomhet overfor omgivelsene og ta hensyn til brannsikkerhet. 

Lokal forskrift om åpen brenning

Rissa kommunestyret vedtok 19. desember 2002 en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Hold bålet under oppsyn og kontroll.
  • Hold god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være slokket.