Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilskudd til veivalgsrådgivning på melk- og storfekjøttbruk

Til alle melk- og storfekjøttbruk på Fosen

Prosjektet DYRK Fosen har et tilbud om veivalgsrådgivning. Årsaken til at dette tiltaket settes i gang er at melk- og kjøttproduksjon er viktig på Fosen og svært mange av disse bruka har behov for avklaringer rundt videre drift for framtida. Her kan alle som driver eller har planer å drive med melk- og storfekjøttproduksjon søke.


Opplegget går ut på at du som gårdbruker inviterer dine nøkkelrådgivere til et fellesmøte på egen gård. Målet er å bidra til å få opp et beslutningsgrunnlag for å gjøre veivalg og legge framtidsplaner for familien og drifta av gården. Det er ikke et krav at du må inn i en utbyggingsprosess etter møtet, det er du som gårdbruker som på selvstendig grunnlag tar alle avgjørelser og bestemmelser rundt veien videre.


I første omgang har prosjektet en økonomisk ramme som dekker støtte til 30 bruk i hele regionen. Tilbudet innebærer at det gis et tilskudd per bruk på inntil 5000 kr til dekning av fakturerte rådgiverkostnader i fellesmøter. Dersom det er mange søkere vil prosjektet i samarbeid med landbrukskontorene måtte prioritere hvem som får tilskudd i første runde. Du må selv betale rådgiverkostnadene, så vil du få tilskuddet utbetalt i etterkant.
Viktige momenter som vil bli tatt med i vurdering av hvem som tilbys tilskudd er blant annet:
- Små og mellomstore melkebruk (15-30 melkekyr)
- Ung bruker eller snart generasjonsskifte
- Båsfjøs
- Eldre driftsbygninger


Du må ta stilling til hvem du ønsker å invitere (f.eks. Tine, NLR, Nortura, bank, regnskap, landbrukskontoret, nabo eller andre). Hvem er dine viktigste og beste rådgivere? Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du trenger hjelp til å planlegge og organisere et møte med dem.
Vi håper at så mange som mulig ønsker å benytte seg av tilbudet, og ser fram til å høre fra deg. Det er viktig at du søker nå, uansett om du ikke skulle bli blant de høyest prioriterte i første runde. Vi håper på stor interesse og mange søkere, og vi vil søke om finansiering til en runde to dersom søknadsmengden viser at det er behov for det.
Melde interesse til Landbrukskontoret i Indre Fosen på e-post: hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no eller mobil 913 98 595.

Med vennlig hilsen
Ketil Kvam
Prosjektleder DYRK Fosen

Næringsavdelingen i Indre Fosen kommune