Akvakulturtillatelse for stamfisk av torsk

Ode AS søker om akvakulturtillatelse for stamfisk av torsk ved sitt landbaserte anlegg for produksjon av settefisk på Rødberg i Stadsbygd. Anlegget består i dag av et klekkeri, en levende fôravdeling, en larveavdeling og flere haller med påvekstkapasitet. Formålet med akvakulturtillatelsen er å produsere rogn til egen yngelproduksjon i samme anlegg.

Se alle plandokumenter

Merknader kan sendes inn på kommunens kontaktskjema, eller i posten til: 

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Merk saken med referansenummer 23/7878.

Høringsfrist er 18. november 2023