Detaljregulering for Rådhusveien 14

Detaljreguleringen skal legge til rette for ny bebyggelse med bolig og næring i Rissa sentrum. Tiltakshaver, S.R. Tung Eiendom AS, ønsker å bygge blokk på 7 etasjer med parkeringskjeller. Det planlegges for forretning/kontor primært i 1. etasje, og boliger i resterende etasjer.

Se alle plandokumenter

Merknader kan sendes inn på kommunens kontaktskjema, eller i posten til: 

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Merk saken med referansenummer 22/9721.

Høringsfrist er 15. desember 2023