For folkevalgte

På denne siden finner du som folkevalgt politiker informasjon om systemer og retningslinjer som gjelder for deg

Møteportal

I møteportalen finner du alt som omhandler politiske møter. Her legges innkalling, sakslister, alle saksframlegg, protokoller og møteplan ut. Her kan du også legge inn forslag til saker i kommende møter.

Logg inn på Møteportal (ID-port)

Meld forfall

Folkevalgte har møteplikt i alle møter og verv de innvalgt i. Den folkevalgtes arbeidsgiver skal gi fri når folkevalgt har møteplikt.

Gyldig forfall melder du inn her

Habilitet

Du må melde fra i god tid før møtet om du tror eller vet at du er inhabil i en sak.
Meld fra i skjemaet under, slik at møteleder og politisk sekretær kan ta en foreløpig vurdering og eventuelt innkalle vara.
Det er organet som du melder inn vurdering av habilitet til , som endelig avgjør om du er habil eller ikke.

Reiseregning

Folkevalgte har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring i forbindelse med tillitsvervet. Godtgjøringen gjelder for alle reiser over 3 km. 

Tapt arbeidsfortjeneste

Reglement

Folkevalgtopplæring 2023

Presentasjoner fra opplæring