Begrens tapping av vann

Innbyggere som er tilknyttet alle kommunale og Sørfjorden vannverk abonnenter i området Råkvåg, Sørfjorden, Tånnårvika oppfordres til å begrense tapping av vann. Årsaken er at vi nå produserer tett opp mot maksimal kapasitet.

Vi har hatt et høyt forbruk av vann over en lengere periode, og vi klarer ikke produsere nok vann i forhold til forbruket som er. Derfor ber vi alle som frosttapper om å slutte med dette. 

Har du mistanke eller vet om en lekkasje på ledningsnettet kan du registrere dette på kommunen sin nettside.

Meld inn feil