Har du fått brev fra Fosen Renovasjon?

Hvis du har flere boenheter i boligen din har du sannsynligvis mottatt brev fra Fosen renovasjon om dette. Hvis du ikke har behov for flere boenheter kan du bruksendre boligen. 

For hjelp til å bruksendre boligen din kontakt byggesakskontoret via kontaktskjemaet. I kontaktskjemaet velger du byggesak - ombygging og bruksendring - bruksendring

Kontaktskjema

Bruksendring innebærer å endre bruken av et rom, del av et byggverk eller hele byggverket. En slik endring er søknadspliktig hvis du skal endre fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. For eksempel i forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). 

Mer informasjon om bruksendring og byggesøknad

Pris og behandlingstid

Behandlingstid er omtrent 3 uker fra søknad er sendt og mottatt kommunen. Pris på bruksendring uten endring av bygning, tekniske installasjoner er 7490 kroner.