Hva mener du om kultur- og fritidstilbudet vårt?

Vi vil at alle i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for å delta, oppleve og skape, og som bidrar til trivsel og bolyst!

Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og folkehelse arbeider med to planer med tiltak for et enda bedre fritids- og kulturtilbud:

  • Kulturplan for barn og unge (3-26 år)
  • Frivillighetsplan (0-100+ år)

Bidra med innspill til arbeidet ved å svare på undersøkelsen: 

Si din mening