Kaianlegget i Vanvikan blir midlertidig stengt fra 22. november

OPPDATERT 11.12: Hurtigbåten vil være i rute fra 13. desember. 

Fra onsdag 22. november vil Vanvikan hurtigbåtkai være stengt for anløp. Kaia skal utbedres, og arbeidet vil vare i omtrent tre uker. 

Det vil bli satt opp alternativ transport med buss for båt. 

For oppdatert informasjon: atb.no/driftsavvik 

Arbeid og fremdriftsplan

  • Mandag 13.11 ble det gjennomført en befaring på området for å se på hva som trengs til gravearbeidet. Tilstede var Vamec, Pallin og representant fra Indre Fosen kommune. I etterkant ble det bestilt kabelpåvisning av kabler og eventuell infrastruktur som ligger på grunnen. 
  • Stålrør kommer til Vanvikan tidlig i uke 47. 
  • Arbeidet med å grave fram friksjonsplatene starter mandag 20.11 Når disse er avdekket og tilstanden vurdert vil reparasjonsarbeidet starte. Stein og andre masser vil fraktes til midlertidig lagring, og så fraktes tilbake til Vanvikan når dette skal legges på plass igjen. Dette innebærer ekstra kjøring, men gjør også at riggområdet blir mindre, og at asfalt ikke vil skades som følge av store steiner.
  •