Kurs i foreldreveiledning på helsestasjonen i Rissa

Indre Fosen helsestasjon inviterer foreldre/foresatte til foreldreveiledningskurset COS P/Trygghetssirkelen våren 2024. 

Kursets mål og innhold

Målet med kurset er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn, og på den måten bidra til at barnet står sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. 

I dette kurset ser vi på video og reflekterer sammen, med vekt på:

 • hvordan bli bedre til å observere og tolke barnets behov
 • hvordan hjelpe barnet til å håndtere egne følelser
 • hvordan håndtere situasjoner hvor barnet har utfordrende atferd
 • hvordan håndtere egne følelser i ulike situasjoner med barnet
   

Påmelding og generell informasjon

Kurset passer for foreldre/foresatte til barn i alderen 6-10 år som ønsker å forstå barnet sitt, og samspillet mellom seg selv og barnet bedre. Det oppfordres til at begge foreldre deltar og det bør tilstrebes å delta alle gangene. Kursholdere er helsesykepleier Elisabeth Balstad og kommunepsykolog Siri Nordtvedt. 

 • Oppstartsdato: 5. mars kl. 13.30
 • Avholdes hver tirsdag kl. 13.30-15.00 frem til uke 19 (8 ganger) 
 • Oppmøtested: Helstestasjonen i Rissa, ved Rissa helsetun


Kurset foregår i gruppe og er gratis. Frist for påmelding er 4. mars.  

For påmelding

Ta kontakt med: 

 • Lillian Hårberg, leder Indre Fosen helsestasjon: Tlf: 994 45 290
 • Elisabeth Balstad, helsesykepleier/familieveileder: Tlf: 913 90 090